genç tercih

Üniversite adaylarının merakla beklediği sorulardan;
 • 2018 Yeni Üniversiteye Giriş Sistemi Nasıl Olacak?,
 • 2018 Üniversiteye Giriş Sınavı Nasıl Yapılacak?,
 • Yeni Üniversiteye Giriş Sınavında Hangi Konular Sorulacak?,
 • Yeni Üniversite Sınavı Kaç Aşamalı Olacak?,
 • Yeni 2018 Üniversite Sınavının Kapsamı Ne Olacak?,
 • Yeni Üniversite Giriş Sınavının YGS ve LYS Sınavlarından Farkı Var mı?,
 • 2018 Üniversite Giriş Sisteminde Puan Türleri Ne Olacak?,
 • Yeni 2018 Üniversite Giriş Sisteminde Başarı Sıraları etkileneceke mi?,
 • Yeni 2018 Üniversiteye Giriş Sisteminde Bazı Bölümlerde olan Başarı Sırası Barajı Kalkacak mı?,
 • Yeni Üniversite Giriş Sisteminde Sınavız Geçiş Geri Gelecek mı?,
 • 2018 Yeni Üniversiteye Giriş Sisteminde Meslek Liseli Öğrencilerin Durumu Ne Olacak? ...
gereken cevapları alacaklardır.

İşte YÖK Başkanı Yekta SARAÇ'ın Açıklamaları

Başkan Saraç'ın açıklamalarından önemli noktalar aşağıdadır:
Aksayan tarafları giderecek, öğrenciler üzerindeki stresi azalatacak, daha yalın bir sistem için gerekli düzenlemenin Türkiye'ye kazandırılmasının kaçınılmaz olduğu gerçektir. Lise eğitimi, yükseköğretim de dahil, eğitimin bel kemiğidir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlatıp bitirmeyi planladık.
Şu an varolan 18 puan türü yeterlilikleri sağlamak açısından önemli işlev görse de süreyi zorlaştırmaktadır. Bazı puan türleri arasında akademik farklılık az olarak ortaya çıkmaktadır. 18 puan türünde azaltmaya gidiyoruz fakat her bir puan türünde Türkçe ve Matematik katkısı olacaktır. Bu vurgu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmemelidir. Milli eğitim müfredatı esas alınacaktır.
Eğitim ve öğretimdeki her bir değişiklik anne ve babalarının canlarına, yani çocuklarına dokunmak demektir. Yöntem olarak da tedriciliği esas alıyoruz. Öğrencilerimiz çalışma yöntemlerimizi değiştirmesinler. Yeni düzenleme ile sınavı, öğrencilerimiz, aileleri, rehberleri ve bizler için daha yalın hale getirmeyi planlıyoruz.

Üniversiteye Giriş Sınavının Yeni Adı: Yükseköğretim Kurumları Sınavı

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamaları aşağıdaki gibi devam etti:
2018-2019'da sınavın yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'dır. İlk oturumda temel yeterlilik esas alınacaktır. Türkçe ve Temel matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, bu sınavda da Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak müfredatına dayalı olacaktır. Bütün adayların bu birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecektir. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluşan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu testin sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi puanını belirleyecektir. İlk oturuma giren adaylar ön-lisans bölümlerinden tercih yapabilecek. Tercih için adayların en az 150 puan alması gerekiyor.

Öğleden sonraki ikinci oturumda ise adayların önceki yıllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatına dahil yine bilgisi esas alınacaktır. 2. oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya(40 soru), Sosyal Bilimler (40 soru), Matematik (40 soru) ve Fen Bilimleri (40 soru) olmak üzere 4 test olacaktır.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, dil sınavı hariç haziran ayının bir hafta sonu cumartesi günü yapılacak, iki oturumlu bir sınavla gerçekleştirilecektir. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda gerçekleştirilecektir, soru sayısı 80 olacaktır.

BİRİNCİ OTURUMDAKİ TEST AĞIRLIKLARI

Temel Yeterlilik Testi

Türkçe Testinin Ağırlığı: %50

Temel Matematik Testinin Ağırlığı: %50

İKİNCİ OTURUMDAKİ TEST AĞIRLIKLARI

Sözel Puan:

Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 Testinin Ağırlığı: %50

Sosyal Bilimler Testinin Ağırlığı: %50

Sayısal Puan:

Matematik Testinin Ağırlığı: %50

Fen Bilimleri Testinin Ağırlığı: %50

Eşit Ağırlıklı Puan:

Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 Ağırlığı: %50

Matematik Testinin Ağırlığı: %50

TEMEL YETERLİLİK TESTİ(TYT) PUANI BARAJLARI

 • TYT PUANI ≥ 150 : ÖN LİSANS PROGRAMLARI SEÇİLEBİLİR
 • TYT PUANI ≥ 180 : LİSANS PROGRAMLARI SEÇİLEBİLİR
 • TYT PUANI ≥ 200 : 2 YIL GEÇERLİLİĞİ VAR

BARAJ PUANLARI NASIL OLACAK

Temel yeterlilik testi puanını en az 150 olması gereklidir. Temel yeterlilik puanı 180 ve üzerinde olan ise lisans bölümlerine yerleşebilecektir. Temel yeterlilik puanı 200'ün üzerinde olan aday, puanını bir sonraki yıl için kullanabilecek. Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunlu.

İkinci oturumda 4 test yer alacak, sorular müfredata dayalı olacaktır. Oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve adaylarımızın sınav stresi yaşamamaları hususu göz önüne alınarak belirlenecektir.

BAŞARI SIRALAMASI BARAJI DEVAM EDECEK

Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına aynen devam edilecektir. Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı aynı tutulmuştur.

YERLEŞTİRME VE PUAN TÜRLERİ

 • Ön Lisans Programlarına:
  • TYT(Temel Yeterlilik Puanı) Puanı = [Türkçe %50] + [Temel Matematik %50]
 • Lisans Programlarına:
  • SÖZ = [TYT %40 ] + [Sözel Test %60]
  • SAY = [TYT %40 ] + [Sayısal Test %60]
  • EA = [TYT %40 ] + [Eşit Ağırlık Testi %60]
  • DİL = [TYT %40 ] + [Yabancı Dil Testi %60]

ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLAR

Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar için baraj puanı geçen sene ile aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilik Testine giren ve Temel Yeterlilik Testi Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI(OBP) HESAPLAMASI

Ortaöğretim Başarı Puanı(OBP) Hesaplamasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.
Meslek Lisesi mezunlarına geçen seneki alan odakli ek puan uygulamasına devam edilecektir.
Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.

YENİ SİSTEM ÖZETİ

 • Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem.
 • Sınav puan türleri 18'den, 5'e indirilmiştir
 • Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş; 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.
 • Türkçe ve Temel Matematiğin olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren bir sistem.
 • Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren bir sistem.
 • Orta öğretim kurumlarının ve sürecini odağına alan ve önemseyen bir sistem.
 • Önceki sistemde ortaöğretim üzerinde4 ay baskı oluşturarak eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran bir sistem.
 • Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistem.