genç tercih

15-16 Haziran 2019'da yapılan YKS 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavları sonunda adayların çok merak ettiği 2019-YKS Üniversite sınavı test kitapçıkları ve cevapları, 2019-YKS (TYT, AYT ve YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM web sitesinde yayınlandı. Duyuru metni aşağıda verilmiştir.


15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.
2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.